ALIMENTACIÓ · SALUT · BELLESA

Creus s/n Poligon Industrial
17460 Celrà (Gironès)
Catalunya (Espanya)
Tel +34 972 49 23 20
Fax +34 972 49 27 61
info@proteinsa.com
commercial@proteinsa,com
NIF A17028366
  Planta productiva
Empresa
 
proteïn disposa d’una innovadora planta productiva, disenyada pel seu propi departament d’enginyeria. Està situada en una finca de 16.000 m2, de la seva propietat, ubicada al polígon industrial de Celrà (Gironès. Catalunya. Espanya).


     

Aquesta planta alimentària està equipada amb les darreres innovacions tecnològiques i disposa de sistema de control per HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Els punts crítics del procés estan constantment monitoritzats mitjançant el programa SCADA de control en línia, que garanteix la qualitat i la regularitat en tot el procés. L’empresa disposa dels registres sanitaris corresponents a la seva activitat (NRGS 10-04347/GE i NRSIPAC 10-04471/CAT) i està sotmesa al control permanent de les autoritats sanitàries.


     
proteïn elabora els seus productes mitjançant un procés natural (amb tractament tèrmic i enzimàtic), original i únic, desenvolupat per la mateixa empresa i aprovat per l’EFSA (Autoritat Europea de la Seguretat Alimentària), que garanteix l’alta qualitat dels seus productes.