ALIMENTACIÓ · SALUT · BELLESA

Creus s/n Poligon Industrial
17460 Celrà (Gironès)
Catalunya (Espanya)
Tel +34 972 49 23 20
Fax +34 972 49 27 61
info@proteinsa.com
commercial@proteinsa,com
NIF A17028366
  Matèries primeres
Empresa
 

Les nostres matèries primeres són:

  • Traçables. - Mitjançant certificats emesos per cadascun dels establiments per on passen, queda constància documentada de tot el trajecte recorregut, des dels animals d'origen fins a la planta productiva.

  • Fresques. - proteïn està situada en una zona de molta activitat agropecuària, la qual cosa garanteix la seva proximitat a les fonts de matèria primera, així com un temps molt curt entre la generació d’aquestes matèries i la seva utilització .

  • Alimentàries. - Procedeixen d’animals sans, que han estat sotmesos a control veterinari ante mortem i post mortem. En cap moment surten de la cadena alimentària ni de la xarxa de fred, i reben sempre el mateix tracte acurat que es dóna a la carn i als seus derivats.

 

Control de qualitat Empresa
 


Una de las característiques més apreciades pels nostres clients és la qualitat i regularitat dels nostres productes, tant a nivell fisicoquímic, organolèptic com microbiològic. Això ha estat possible gràcies a la rigorositat del Control de Qualitat a què són sotmesos.

proteïn disposa de dos sofisticats i ben equipats laboratoris d’investigació i control, químic i microbiològic, on la qualitat de cada fase del procés de producció i de cada lot produït és analitzada i garantida pels nostres experts tècnics.

 

Medi ambient Empresa
proteïn sempre ha mantingut una actuació molt respectuosa cap el medi ambient.

Des de l’any 1995, disposem d’una sofisticada EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) biològica que treballa en vertical i en 4 fases, cadascuna de les quals té lloc en un dipòsit d’uns 16 m d’alçada i una capacitat de 100 m3.

Aquesta EDAR vertical, de gran eficàcia, és única en el seu gènere. Ha estat dissenyada i construïda íntegrament amb tecnologia pròpia. Com a resultat de la seva feina, les aigües residuals de l’empresa acompleixen tots els marges exigits per l’estricta normativa mediambiental vigent a la nostra zona.