ALIMENTACIÓ · SALUT · BELLESA

Creus s/n Poligon Industrial
17460 Celrà (Gironès)
Catalunya (Espanya)
Tel +34 972 49 23 20
Fax +34 972 49 27 61
info@proteinsa.com
commercial@proteinsa,com
NIF A17028366
  Equip humà
Empresa
 

Un dels patrimonis dels quals proteïn se sent més orgullosa és el seu equip humà.

Està integrat per professionals amb un nivell de formació i preparació molt alt, que han estat seleccionats per la seva dedicació al treball i capacitat d’integració a l’equip.

Tots assumeixen que, des del seu lloc de treball, el seu principal objectiu és contribuir a la qualitat del producte i a la satisfacció del client.

     
R+D Empresa
   
El factor que més ha contribuït al lideratge i creixement de l’empresa han estat els èxits assolits pel seu Departament de Recerca i Desenvolupament.

Des dels seus inicis, proteïn ha destacat per la seva vocació innovadora. Al llarg dels seus 40 anys d’existència, ha desenvolupat amb èxit nombrosos projectes de R+D, pels quals ha obtingut ajuts a la recerca de les Administracions nacionals, estatals i comunitàries.

En l’empresa, el concepte de R + D és molt ampli i implica professionals de formacions diverses: biòlegs i enginyers químics, industrials i de sistemes.

proteïn ha utilitzat sistemàticament processos inèdits desenvolupats per la companyia, amb l’objectiu d’obtenir productes proteics d’un alt valor afegit per a l'alimentació, dietètica i cosmètica.

Una vegada establert l’objectiu a desenvolupar, s’inicia el treball amb un complet estudi bibliogràfic i de camp per analitzar tots els antecedents del projecte. A continuació es realitzen els estudis al laboratori, necessaris per definir els paràmetres del nou procés. Després es construeix una planta pilot per verificar les dades obtingudes al laboratori i estudiar els efectes de l’escalat a nivell semiindústrial. Finalment, amb totes aquestes dades, es desenvolupa l’enginyeria de la nova línia productiva que sofrirà retocs, a vegades importants, durant el procés de consolidació.

La major part dels equips productius han estat dissenyats pel personal tècnic de l'empresa, el qual ha dirigit també la seva construcció.